Krúžky

Pre mamičky s detičkami začíname organizovať v spolupráci s pani Ing. Evou Dvořákovou rôzne kurzy. Ich intenzita a rôznorodosť budú závislé od záujmu. Obrovskou výhodou bude, že tie mamičky, ktoré si nemôžu dovoliť cestovať s deťmi za kurzami do Nitry, budú môcť navštevovať kurzy tu v obci. Okrem hudobnej školy a angličtiny sa v našom MC môže konať aj seminár znakovej reči pre batoľatá Baby Signs/R/.

Hudobná škola Yamaha

Kurz Hudobnej školy Yamaha „Prvé krôčiky k hudbe“ vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a posluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (starých rodičov), využívaním zaujímavých učebných materiálov - moderných spevníkov, CD s nahrávkami piesní a posluchových skladieb, leporiel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne.

Súhrnné informácie o kurze „Prvé krôčiky k hudbe“:

 

 Odporúčaný vek:  od 18 mesiacov do 4 rokov
 Počet v skupine:  8 - 12 detí v sprievode rodiča či starého rodiča
 Vyučovacia doba:  jedna lekcia týždenne
 Obsah učiva:  tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti
 Učebný materiál:  leporelá vrátane sprievodných CD
 Cena kurzu:    72,50 eur/semester (16 lekcií) + 16 eur učebné materiály (CD a leporelo), ktoré sa používajú cca. 1,5 roka