Materské centrum BLŠKY sa predstavuje

 Niečo z histórie...

Materské centrum BLŠKY ako občianske združenie vzniklo oficiálne registráciou na Ministerstve vnútra SR 21. Novembra 2003. Jeho cieľom je poskytovať matkám s malými deťmi priestor na stretávanie sa a sebarealizáciu, poskytovať poradenstvo a osvetovú činnosť s podporou odbornej verejnosti. Funguje na princípe dobrovoľníckej činnosti mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke a je financované z dotácií, sponzorských darov a symbolických členských príspevkov.

Samotném vzniku materského centra však predchádzala myšlienka, odhodlanie, nadšenie a práca zakladateliek, ktorými boli Slávomíra Bírová, Andrea Bédiová, Katarína Molnárová.

Začali sa neformálne stretávať u jednej z mamičiek (Kataríny Molnárovej) a záujem o materské centrum začal narastať. Pracovali na registrácii občianskeho združenia, premýšľali o názve materského centra, o jeho programe atď. Po registrácii sa v januári 2004 presťahovali na miestnu faru, za čo patrí vďaka pánovi farárovi Štefanovi Vícenovi. Tu sa aktívne stretávali mamičky v pondelok a štvrtok dopoludnia, rozprávali sa, robili program pre deti a tak zmysluplne trávili čas. Prvé stretnutia s odbornou verejnosťou v materskom centre boli beseda s detskou pediatričkou a predáška o dojčení.

Dňa 8.4.2004 boli materskému centru BLŠKY pridelené priestory v „Klube za mlynom“ – v budove bývalej materskej školy. Členky sa pustili do zušľachťovania priestorov – vymaľovali steny detskými motívmi, okná a dvere zaodeli do nových záclon a veselých závesov, ušili obliečky na vankúše a stoličky. Získali sponzorské dary, za čo v prvom rade kúpili koberec a postupne nakupovali hračky. Začali organizovať burzy detského sortimentu pre verejnosť, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Ďalšími akciami boli karneval, zdobenie medovníčkov a Mikuláš.

V marci 2010, kedy zakladajúce členky už aktívne pracovali a ich deti sa už nehrali s hračkami, prišiel čas odovzdať štafetu. Novými štatutárkami sa stali Ing. Mária Kollárová, Ing. Monika Novotná a Ing. Martina Vavríková. Nová vlna členiek sa aktívne stretávala už pravidelne od roku 2009. Z našetrených peňaží z prechádzajúcich menej aktívnych rokov a s dotáciou od Obecného úradu sa rozhodli zrealizovať myšlienku zakladajúcich členiek – vybudovať detské vonkajšie ihrisko v lete 2010. S obmedzeným rozpočtom sme museli hľadať nové zdroje – žiadať o sponzorské dary miestnych podnikateľov, uchádzať sa projektom o podporu v rôznych nadáciách a v konečnom dôsledku naplánovať vybudovanie ihriska tak, aby sme boli schopní dotiahnuť výstavbu do úspešného konca.

Slávnostné otvorenie sa konalo 25.7.2010. Na ihrisku sa deti tešia z dreveného domčeka so šmykľavkou a hojdačkami; krytého, uzamykateľného pieskoviska; prevažovačky; kresliacej tabule a prekážok zo starých pneumatík. Povrch pod hernými prvkami tvoria okrúhle vymývané kamienky, ktoré sa deťom veľmi páčia – keď nestačí piesok v pieskovisku, hrajú sa aj s nimi. Neskôr v októbri 2010 pribudol na ihrisku kolotoč a v interiéri keramická magnetická tabuľa – vďaka schváleniu projektu a prideleniu dotácie od Nadácie Slovenskej sporiteľne. Snažili sa hospodáriť šetrne a efektívne, takže ihrisko vybudovali za cca. 1400 eur + hmotné dary a služby od sponzorov.

 

Za týmto ihriskom je treba vidieť kus odvedenej práce. Na začiatku sa museli vysporiadať s neprístupnosťou pozemku. Terénne úpravy sa robili ručne a aj UNC-strojom, ktorý pomocou žeriavu “prehodili” cez plot. Zohnali pár starých kobercov a textíliu, ktorú položili ako podklad pod kamienky. Lavičky aj s ich osadením venoval obecný úrad. Keď bolo treba betónovať pätky pod domček so šmykľavkou, všetok materiál museli oteckovia priniesť vo vedrách, keďže vstup na pozemok nie je bezberiérový -  tam schody. Pneumatiky sa osadili do zeme a ponatierali. Piesok do pieskoviska vozili oteckovia vo fúrikoch, našťastie pomocou lana si poradili aj s prudkými schodami.

Kamienky sa dali priviezť na kamióne s návesom. Bolo to trošku dobrodružstvo nacúvať s návesom do úzkej brány vedľa mlyna. Za týmto účelom museli na chvíľu zastaviť premávku na hlavnej ceste. Potom sa na pozemku za mlynom začala akcia prekladania 50 metrov kubických kameniva. UNC nakladalo kameň do veľkej nádoby, ktorú žeriav prekladal za múr. Tam čakali oteckovia !a aj mamičky! s lopatami, hrablami a fúrikom, ktorí rozhadzovali kamenivo po celej ploche ihriska. Nakoniec sa do pieskoviska nakúpili nové hračky > lopatky, hrabličky, formičky, bágre a autíčka. Pieskovisko sa zakrýva a zamyká, takže piesok nenamokne a neznečistí sa. Dúfajme, že táto práca nevyjde nazmar a z ihriska sa bude tešiť ešte veľa, veľa detí.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Vďaka nim sa teraz môžu deti tešiť z krásneho ihriska.

V januári 2011 sa Materské centrum BLŠKY stalo členom Únie materských centier (ÚMC). Členstvo prináša mnoho výhod, pretože môžeme spolu s ďalšími 75-timi členskými materskými centrami na Slovensku zdieľať informácie i vzájomne si pomáhať. Vďaka členstvu v ÚMC malo naše materské centrum možnosť získať dotáciu z Úradu vlády. Pani premiérka Iveta Radičová venovala nášmu centru zo svojej rezervy 1000 eur. Dotácia bola použitá na

  • úhradu kurzu Hudobnej školy Yamaha class pre 17 detí

  • výrobu tabuliek pre označenie materského centra

  • úhradu za detské bábkové divadielko (30.1.2011)

  • nákup novej vešiakovej police

  • nákup kníh

V materskom centre sa konajú rôzne prednášky, besedy, semináre a iné aktivity pre deti a rodičov. Napr. beseda s detskou psychologičkou, kurz prvej pomoci, kurz masáže dojčiat, prednáška o použití homeopatie, seminár o pedagogike M. Montessori, kurzy angličtiny pre deti, kurzy hudobnej školy Yamaha Class, tvorivé dielničky pre deti, príprava detí do škôlky, požičiavanie kníh o výchove detí pre mamičky, znaková reč pre deti, zapojenie sa do celoslovenskej verejnej zbierky pod názvom „ĎAKUJEM, ŽE SI MAMA“

Pre deti je počas otváracích hodín k dispozícii herňa, v ktorej je množstvo hračiek, trampolína, suchý bazén so šmykľavkou, trampolína, detská kuchynka s riadikmi, kočíky, autá, tunel, minihojdačka, stolík a stoličky na kreslenie a iné tvorivé činnosti, magnetická tabuľa, kriedy a mnoho iného.

 

Súčasnosť

Od roku 2014 sme presťahovaní do nových obecných priestorov – do budovy bývalej základnej školy, kde sídlime spolu s knižnicou a záhradkármi. Od obce sme dostali dve miestnosti a kuchynku, ktoré naplno využívame. Vo väčšej miestnosti sme spravili herňu pre detičky, menšiu využívame na krúžky, besedy a aktivity pre deti s rodičmi. 

Vybudovalo sa nové ihrisko, pribudol nový tunel, interaktívna stena, nová preliezka, nanovovo sa vymaľovali preliezky, zakúpilo sa nové, väčšie pieskovisko.

V roku 2016 sa štatutárka Martina Vavríková rozhodla zabojovať o mamy na materskej, ktorých staršie dieťa sa nedostalo do materskej školy  a s pomocou obecného úradu sme zriadili Kútik dočasnej pestúnskej starostlivosti pre deti, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostalo do škôlky. Vybavila všetky potrebné povolenia na prevádzku, vybavila pedagogičku, predniesla návrh obecnému zastupiteľstvu. Do tejto triedy bolo prijatých 11 detí na pol dňa bez obeda, prevažne rodičov na rodičovskej dovolenke s mladším súrodencom. Strava – desiata bola zabezpečená z materskej školy, dovážalo ju obecné auto. Pani učiteľka sa deťom venovala ako v normálnej materskej škole. Po dvoch rokoch, v r. 2019 bol Kútik zrušený, nakoľko sa dostavala materská škola.

 

 

Kontakty:

Web-stránka: https://blsky.webnode.sk

Facebook skupina: „Materské centrum BLŠKY“

e-mail: mcblsky@gmail.com

Lucia Cibuľová: 0904259534

 

V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať.

 

 

 Výročná správa 2010