Čo sa udialo...

 

Ako sme počas leta 2015 prázdninovali v Materskom centre Blšky

 
MC Blšky si počas letných prázdnin pripravilo program nielen pre najmenších, ale aj pre budúcich prvákov. Leto sme odštartovali týždenne prebiehajúcimi Montessori dielničkami pod vedením Mgr. Janky Moravčíkovej. Tieto dielničky boli rozdelené do dvoch kategórií. V utorok sa stretávali a rozvíjali si jemnú motoriku deti od 4-7 rokov a vo štvrtok deti od 2-3 rokov. Deti si veľmi obľúbili Montessori aktivity a vznikol z nich priateľský kolektív, k čomu prispel i odborný prístup našej pedagogičky Janky.

Práve vďaka tomu, že deti pekne spolupracovali a vždy sa na dielničky tešili, vznikol podnet pripraviť pre tieto deti Letný tábor, ktorý sa konal v týždni od 13. do 17. Júla. Tábor sa niesol v duchu rozprávok spojených s ukážkami a predvádzaním jednotlivých dramatizácií, výtvarnými aktivitami a taktiež ich hudobného stvárnenia. Deti si z tohto týždenného tábora, určeného pre deti od 4-7 rokov odniesli nielen kopu zážitkov, ale aj množstvo  krásnych výtvorov. Tábor sme ukončili tanečným vystúpením pre rodičov, ktorí boli z výkonov svojich detí nadšení.


Samozrejme, že sme nezabudli ani na tých najmenších, pre ktorých sme si pripravili Prípravu na škôlku. Táto príprava bola určená pre deti od 2-3 rokov a slúžila hlavne na to, aby sa deti pomaly odlúčili od svojich mám a zvykali si na režim Materskej školy. Detičky si zo začiatku poplakali a potrénovali nervy pedagogičiek, no tie sa svojím milým a priateľským prístupom k nim snažili o vytvorenie príjemnej atmosféry bez sĺz. Súčasťou tejto prípravy boli každodenné prechádzky a rozvíjanie jemnej i hrubej motoriky detí prostredníctvom rôznych, veku primeraných aktivít. Týmtospôsobom sme taktiež umožnili mamičkám nájsť si čas pre seba, za čo boli veľmi vďačné. Detičky ich čakali usmiate a spokojné, no našli sa aj také, ktorým sa za mamou vôbec nechcelo. O príjemné chvíle a odborný prístup sa postarali Mgr. Janka Moravčíková, Bc. Katarína Tkáčová, Bc. Anna Očadlíková a aktivačné pracovníčky Anna Nemečková a Monika Lahučká. Nakoľko na Prípravu boli samé dobré ohlasy, rozhodli sme sa jej venovať ešte posledný augustový týždeň.


Keďže sa MC Blšky presťahovalo do nových väčších priestorov, vznikla taktiež príležitosť pre mamičky s batoľatami navštevovať toto centrum. Mamičky sa počas leta stretávali v pondelok a v piatok dopoludnia v Klube lezúňov, ktorý  sme vytvorili v priestoroch Montessori učebne.


Založením tohto Klubu majú možnosť navštevovať centrum  detičky už od 3 mesiacov, ktoré sa za prítomnosti svojich mám rozvíjajú v duchu pedagogiky Márie Montessori. Detičky majú k dispozícií jednoduché pomôcky a odborné rady. Ako s pomôckami zaobchádzať im vysvetlila naša pedagogička Janka. Mamičky si obľúbili prístup tejto pedagogiky a práve preto, sa usporiadal dňa 23.7. Kurz Montessori pre mamičky pod vedením Ing. Martiny Vavríkovej a Mgr. Jany Moravčíkovej. Počas tohto kurzu sa mamičky priučili novým metódam a pomôckam pre celostný rozvoj dieťaťa.


Počas letných prázdnin prebiehalo taktiež budovanie detského ihriska v MC Blšky, ktoré plánujeme dokončiť koncom septembra. Najskôr sa upravoval pozemok za budovou, odviezlo sa veľa stavebnej sute, vybudoval sa chodník a bezbariérový prístup do budovy Knižnice a MC, taktiež bezbariérový vstup na ihrisko. Na rekonštrukčných prácach sa podieľali pracovníci Obecného úradu a taktiež oteckovia, mamičky a dobrovoľníci, ktorí tak nezištne prispievajú k vytvoreniu príjemného prostredia pre deti. Zeminu na výsadbu záhonov a trávnika nám venoval pán Peter Tomanka.

Zabetónovali sme hojdačky, domček so šmykľavkou a pružinovú hojdačku. Plánujeme doplniť pieskovisko, lavičky a časom aj detský nízky kolotoč. Sme vďační všetkým, ktorí si napriek uponáhľanému životu našli a nájdu čas na pomoc pri zútulňovaní priestorov MC Blšky.


Chceme srdečne poďakovať pánovi starostovi obce Milanovi Bírovi, ktorý nám je vždy nápomocný a intenzívne sa zaujíma o chod a priestory MC. Veľkým prínosom pre MC bolo i umiestnenie krásneho stromu Magnólie, ktorý sa vďaka pánovi starostovi premiestnil zo záhrady Základnej školy na naše ihrisko. Dúfame, že sa mu u nás bude dobre dariť a na jar nás poteší svojimi krásnymi kvetmi.

 

,


Pravidelné otváracie hodiny, útulné, čisté a priateľské prostredie nám zabezpečujú od 2. septembra aj dve nové uchádzačky o zamestnanie (z Úradu práce – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby §52a zákona č. 5/2004 Z.z.). Sú to Dominika Lahučká a Denisa Bédiová. Veľmi sa tešíme na nasledujúce  obdobie a ich prínos pre naše centrum.


Zároveň sa lúčime s uchádzačkami, ktoré aktivačnú činnosť v tomto období ukončili. Prežili sme spolu krásne polročné obdobie a je nám ľúto, že sa dohoda s ÚPSVaR nemôže predĺžiť. Monika Lahučká prinášala svojim úsmevom,  pozitivizmom a poznaním vzťahov do MC priateľskú atmosféru a Anna Nemečková svojou šikovnosťou, skvelými nápadmi a zručnosťou pomohla s nejedným problémom. Obe nám budú chýbať a veríme, že zostanú s nami v spojení ako dobrovoľníčky aj naďalej.

Marec 2015 PROJEKT RODINA A PRáCA

Materské centrum Blšky stalo zamestnávateľom a zapojili sme sa do projektu „Rodina a práca“. Národný projekt Rodina a práca si kladie za cieľ podporu vytvárania prorodinného pracovného prostredia a podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života. V rámci projektu sme vytvorili a dostaneme podporu na 2 pracovné miesta s flexibilnými formami práce pre ženy s malými deťmi. Zamestnali sme cez tento projekt 2 zamestnankyne – Ing. Martinu Vavríkovú a Mgr. Janu Moravčikovú. Dúfame, že týmto skvalitníme služby pre rodiny s deťmi a napomôžeme rozvoju materského centra v prospech celej komunity. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Míľa pre mamu 2014

 

Tešíme sa, že sa Vám môžeme opäť prihovoriť a zaspomínať si na druhú májovú sobotu, kedy nám krásne svietilo slniečko na Míli pre mamu. Máme veľkú radosť, že aj tento rok sa zapojilo viacero organizácií, ochotných dobrovoľníkov a štedrých sponzorov. Všetci spolu sme dokázali, že sa dá zorganizovať príjemné popoludnie pre celé rodiny a uctiť si tak úlohu matky v rodine i v celej spoločnosti.

Organizátormi podujatia boli Materské centrum BLŠKY, Obec Veľké Zálužie, Slovenský skauting, Cyklotrial Team Veľké Zálužie a Centrum voľného času SLNIEČKO. Je to úžasné, že aj keď sme každý iný, spájala nás jedna myšlienka - osláviť Deň matiek a zdôrazniť jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky v našich životoch.

Ochrannú známku na podujatie Míľa pre mamu má Únia materských centier. Pod jej hlavičkou toto celoslovenské podujatie organizujú materské centrá po celom Slovensku (a aj v zahraničí). U nás v Záluží sme mali tento rok 310 registrovaných účastníkov. Únia materských centier urobila štatistiku a z vyše 60tich miest na Slovensku sme sa umiestnili na krásnom 10. mieste. Nie najvyšším počtom účastníkov, ale po prepočítaní účasti na PODIEL registrovaných účastníkov/na počet obyvateľov obce.

Chceme poďakovať dobrovoľníkom a všetkým sponzorom za obrovskú pomoc a dúfame, že sa všetci zúčastnení cítili príjemne a budeme si to môcť zopakovať opäť o rok.

 

Tento rok sa nám v Materskom centre rozbehol veľmi pozitívne. Od januára nám Úrad práce soc. vecí a rodiny schválil aktivačnú pracovníčku cez národný projekt v programe „Zamestnanosť a sociálne inklúzia“. Preto máme otvorené každý pracovný deň od 9:00 do 13:00. Pevne veríme, že aj na ďalší polrok nám žiadosť schvália a v tomto trende budeme pokračovať aj ďalej a budeme môcť mať otvorenú herňu každý deň dopoludnia.

Vo februári sme sa potešili novým oknám na celej budove a tak nám už nefúka a po výmene okien sme si aj pekne vymaľovali a upratali. V lete plánujeme obnoviť aj vybavenie herne, pretože nám schválili dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde sme podávali projekt s názvom „Telocvičňa pre lezúňov“ vo výške 200 eur.

My mamičky máme záujem sa vzdelávať a tak sme si pozvali na besedu pneumológa a zúčastnili sme sa aj kurzu prvej pomoci. Snažíme sa tráviť zmysluplne čas s našimi deťmi a preto organizujeme aj iné kurzy, či už je to hudobný a pohybový kurz alebo montessori dielničky.

 

Materské centrum Blšky sa zapája do projektu „Dobrovoľníctvo pre všetkých“, ktorý zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. V projekte sa budeme snažiť zapojiť znevýhodnených mladých ľudí do 30 rokov do dobrovoľníckej činnosti v materskom centre. Pod

dobrovoľníkom so znevýhodnením rozumieme: človek s fyzickým znevýhodnením– postihnutie tela, zraku, sluchu, invalidný dôchodok z dôvodu vážneho ochorenia alebo nezamestnaný. Chceli by sme upraviť dvor pri materskom centre, hlavne okolie ihriska. Preto ak poznáte mladých ľudí so znevýhodnením, ktorí by sa radi zapojili do dobrovoľníckej činnosti pre naše materské centrum – podľa svojich možností, nebojte sa nás kontaktovať. Budeme veľmi radi, ak si pomôžeme navzájom vytvárať lepší svet okolo nás ;)

Aj o materské centrum sa starajú dobrovoľníci a treba si vážiť, že v našej obci takúto možnosť máme. Ak každý z nás namiesto kritiky prispeje k zlepšeniu, bude všetko krajšie, lepšie a efektívnejšie. Budeme sa tešiť, ak sa nám prihlásia dobrovoľníci aj s radov mamičiek, či oteckov. 

Míľa pre Mamu 2013

 

Jar je síce už dávno za nami, ale chceli by sme si pripomenúť „Míľu pre mamu 2013“. Článok pred podujatím nám novinársky škriatok schoval a tak si zaspomínajme na sychravý máj teraz.

Máme veľkú radosť, že aj tohtoročné májové podujatie Míľa pre mamu 2013 organizovalo viacero organizácií v našej obci – Materské centrum BLŠKY, Centrum voľného času SLNIEČKO, Slovenský skauting, Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Materská škola, Základná škola, Jednota dôchodcov a Obecný úrad Veľké Zálužie. Je to úžasné, že aj keď sme každý iný, spájala nás jedna myšlienka - osláviť Deň matiek a zdôrazniť jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky v našich životoch.

 

Vyhliadky na počasie okolo druhej májovej soboty boli podľa predpovedí veľmi zlé. Sledovali sme model Aladin viac než iné dni... a aj preto sme sa rozhodli presunúť „míľu“ do interiéru – do telocvične základnej školy nakoľko spoločenský dom bol obsadený.

Nakoniec nepadla počas podujatia ani kvapka, tak sa cyklotrialisti mohli dostatočne vyskákať po paletách a deti si vyskúšali jazdenie na trialovom bicykli.

 

Telocvičňa sa stala pódiom a hľadiskom zároveň. Symbolická míľa mala u nás naozaj iba pár desiatok metrov po školskej chodbe, kde na deti čakali rôzne aktivity. Tie si pre ne pripravili pani učiteľky z CVČ, MŠ a ZŠ. Mohli sme tu vidieť aj minivýstavu vedeckých hračiek, vyrobiť si brmbolček a zasúťažiť si. Niektorí účastníci prešli viac ako míľu a pritom využili nové cyklotrasy. Teší nás, že zaniesli posolstvo oslavy dňa matiek aj do ostatných obcí v okolí. V cieli každého čakala sladká odmena a medovníkové srdiečka, ktoré s láskou napiekli a vyzdobili aktívne mamičky z materského centra. Po vystúpeniach šikovných detí a prejdení trasy sme ešte zasúťažili – pitie mlieka a jedenie makových rezancov si teda našlo svojich najrýchlejších konzumentov.

 

Tento rok bol v Záluží počet registrovaných účastníkov 367 (minulý rok 409) a nazbierali sme 200 kusov nespárovaných ponožiek. Zúčastnili sme sa totiž aj „ponožkového míľového rekordu. Každý, kto mal doma aspoň jednu nespárovanú ponožku, mohol ju priniesť na Míľu pre mamu a urobili sme z nej najdlhšiu ponožkovú reťaz na Slovensku. Naša zálužská reťaz mala 20 metrov a spoločná celoslovenská mala 685 metrov. „Jedna ponožka sama o sebe nemusí znamenať nič, ale mnoho osamotených ponožiek po kope znamená rekord“. Je to ako s materskými a rodinnými centrami. Dokázali by fungovať aj samé o sebe, ale spoločne, združené v Únii materských centier, dokážu svojou dobrovoľníckou prácou urobiť veľkolepé celoslovenské podujatie Míľa pre mamu, ktoré láme rekordy.

 

Celoslovenská účasť bola 18 838 návštevníkov, takže Míľa pre mamu je úžasné rodinné popoludnie, kedy v jeden deň na rôznych miestach sa tisíce ľudí spájajú bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, či počasie jednou myšlienkou, a to prejaviť úctu a vďaku mamám – za ich obetavosť, za ich prebdené noci nad našimi chorobami, za ich snahu dať nám to najlepšie čo môžu dať, za ich pochopenie a bezhraničnú lásku. V tento deň im chceme, viac ako po iné dni, poďakovať za to, že sú našimi mamami a povedať jednoduché „Ďakujem, že si mama“.

 

Aj naše materské centrum chce prostredníctvom tohoto jedinečného podujatia vplývať na zlepšenie správania sa spoločnosti voči matkám a voči rodinám s deťmi. Chceme informovať okolie o potrebe vytvoriť pre matky s deťmi priestor, ako pre zdravé deti, tak aj pre znevýhodnené deti, v ktorom môžu plnohodnotne žiť tak, ako ostatní občania. A zároveň chceme priblížiť verejnosti aktivity materského centra ako aj centra voľného času, skautov a ostatných organizácií pôsobiacich v našej obci.

 

Na záver chcem vyzdvihnúť prácu všetkých, čo sa do organizovania podujatia zapojili. Všetci boli neskutočne zlatí, patrí im obrovská vďaka a treba povedať, že sa výborne spolupracuje s takými šikovníkmi. Tu sú: skauti, chalani z cyklotrialu, Adam, Viktória, Paulínka, Kristínka, Lenka, Katka, Mirka L. a aj ostatní, ktorých neviem mená - ďakujeme za pomoc a sme radi, že v Záluží vyrastá nová generácia, ktorá sa vie nadchnúť pre dobrú vec a odviesť skvelú prácu. A nemôžeme zabudnúť ešte na hlavné organizátorky – matky – ďakujeme Silvike Cocherovej a maminkám Majke a Martinke.

 

Zbierka Magnetky

Zapojili sme sa do celoslovenskej verejnej zbierky pod názvom „ĎAKUJEM, ŽE SI MAMA“. Jej organizátorom je Únia materských centier. Cena magnetky s logom „usmiateho slniečka“ je 1 €. Zakúpením magnetky sa prispieva na fungovanie MC, nakoľko 80% z predaja putuje pre Materské centrum Blšky vo Veľkom Záluží. Magnetky sa momentálne minuli (každý chcel pre svoju mamičku na Deň matiek :)) Ak doobjednáme ďalšie, budete si ich môcť zakúpiť v materskom centre alebo v S-caffe.

 
 
19. apríla 2011 Seminár : "Pedagogika podľa M. Montessori v rodine a škole"

V našom materskom centre sme mali návštevu z Bratislavy z montessori školy a škôlky. Priblížili nám alternatívnu pedagogiku Márie Montessori, takýmto programom:

  • Čo je to Montessori pedagogika? (Prehľad koncepcie pedagogiky podľa Marie Montessori.)
  • Čo môžem robiť s dieťaťom doma? (Tipy na aktivity s deťmi doma)
  • Partnerský prístup k dieťaťu
  • Fotografie a video (Bežný deň v Montessori škôlke, fotografie "montessori aktivít" z domáceho prostredia...)
  • Montessori materiál (Deti a mamičky si môžu vyskúšať hru s montessori pomôckami - počas celej prednášky.)
  • Diskusia
Požičiavame knihy

Po decembrovej besede s detskou psychologičkou sme sa rozhodli zakúpiť do materského centra zopár kníh  o problematike výchovy detí. Nakúpili sme tieto tituly: Koncept kontinua; Pohodoví rodičia; Prebuďte génia vo svojom dieťati; Svoboda a hranice, láska a respekt; Rodiče určují hranice; Bez plenky; Deti potřebují hranice; Malý tyran; Respektovat a být respektován; Znaková reč pre batoľatá. Tieto knihy sú k dispozícii pre mamičky na zapožičanie domov.

 
15. marca 2011 Prednáška o použití homeopatie

Prednáška s diplomovanou homeopatkou Ing. Soňou Koyšovou prilákala 11 mamičiek. Pre tých, ktorý sa nemohli zúčastniť máme text prednášky odložený v materskom centre k nahliadnutiu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogelérii.

 
12. marca 2011  Kurz prvej pomoci

Marec sa niesol v znamení zdravia ;) V sobotu 12. marca absolvovalo 11 mamičiek Kurz prvej pomoci. Kurz trval 4,5 hodiny a mamičky si natrénovali oživovanie na figurínach napojených na počítač. Ten vyhodnocoval, či sa život zachraňujúce úkony aplikujú správne. Masáž srdca a dýchanie si vyskúšali na dospelej figuríne a aj na figuríne dieťatka. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 
Kurz masáží dojčiat

V materskom centre beží druhá vlna Kurzu masáží dojčiat pod vedením certifikovanej inštruktorky Kristíny Mezeiovej.

 
8. marca 2011   Krásna mama za 5 minút

Ďalšie milé stretnutie z cyklu "Krásna mama za 5 minút" - tentokrát pri príležitosti MDŽ sme mali tému !VLASY! Mamičky prišla do MC skrášliť kaderníčka Zuzka. Predviedla triky so žehličkou a maminky odchádzali z materského centra krásne pre svojích mužíčkov :)

 

Nové tabuľky - označenie materského centra

Vďaka podpore z Úradu vlády (ďakujeme pani premiérka :)) sme dali vyrobiť tabuľky na označenie nášho materského centra. Dve smerové sú pripevnené pri hlavnej ceste. Jedna je zo smeru od Bratislavy na pútači pána Maroša Kišša. Týmto mu chceme poďakovať za ochotu a profesionálnu montáž. Druhá smerová tabuľka je namontovaná na konštrukcii pána Kalisa (bývalá darčeková predajňa) a za montáž ďakujeme Andrejovi Práznovskému. Tretia tabuľka je nad bránkou pri vchode do materského centra. Dúfame, že nás tabuľky zviditelnia a nájdu k nám cestu noví návštevníci ;)

 

Kurz "Masáže dojčiat"

V piatok 4.3. sme mali úvodnú presnášku ku kurzu "Masáže dojčiat". Čakáme na záujemcov, aby sme mohli kurz otvoriť . Môžeme ho mamičkám odporučiť na základe slov absolventov predchádzajúceho kurzu. Čakáme na fotky :) Dúfame, že budú čoskoro.

Ako sme budovali detské ihrisko

Materské centrum Blšky počas leta 2010 nezaháľalo a popracovalo na novom detskom ihrisku. Slávnostné otvorenie sa konalo 25.7. a aj napriek nepriaznivému počasiu bola hojná účasť. Detičky sa teraz tešia z dreveného domčeka so šmykľavkou a hojdačkami; krytého, uzamykateľného pieskoviska; prevažovačky; kresliacej tabule a prekážok zo starých pneumatík. Počas októbra pribudpol na ihrisku aj kolotoč. Povrch pod hernými prvkami tvoria okrúhle vymývané kamienky.

Za týmto dielom treba vidieť kus odvedenej práce. Okrem toho, že sme mali obmedzený rozpočet (1800 eur), sme sa na začiatku museli vysporiadať s neprístupnosťou pozemku. Terénne úpravy sme robili ručne a aj UNC-strojom, ktorý sme pomocou žeriavu “prehodili” cez plot. Zohnali sme pár starých kobercov a textíliu, ktorú sme položili ako podklad pod kamienky. Lavičky aj s ich osadením nám venoval obecný úrad. Keď bolo treba betónovať pätky pod domček so šmykľavkou, všetok materiál sme museli priniesť vo vedrách, keďže vstup na pozemok nie je bezberiérový - sú tu schody. Pneumatiky sme osadili do zeme a ponatierali. Piesok do pieskoviska vozili oteckovia vo fúrikoch, našťastie pomocou lana si poradili aj s prudkými schodami.

 

Kamienky sme si dali priviezť na kamióne s návesom. Bolo to trošku dobrodružstvo nacúvať s návesom do úzkej brány vedľa mlyna. Za týmto účelom sme museli na chvíľu zastaviť premávku na hlavnej ceste. Potom sa na pozemku za mlynom začala akcia prekladania asi 30-tich ton kameniva. UNC nakladalo kameň do veľkej nádoby, ktorú žeriav prekladal za múr. Tam čakali oteckovia !a aj mamičky! s lopatami, hrablami a fúrikom, ktorí rozhadzovali kamenivo po celej ploche ihriska. Nakoniec sme do pieskoviska nakúpili nové hračky – lopatky, hrabličky, formičky, bágre a autíčka. Pieskovisko zakrývame a zamykáme, takže nám piesok nenamokne a neznečistí sa.

Kolotoč sme doplnili až v októbri a to vďaka dotácii z Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá schválila náš projekt a poskytla 600 eur.

V roku 2011 nám zostáva ešte zveladiť ostatnú plochu okolo ihriska. Chceme tu realizovať výsadbu zelene a oddeliť plochu kamienkov od ostatnej zeminy pevnými obrubníkmi, aby sa kamienky nemiešali so zeminou.