Služby

 

Organizujeme záujmové krúžky pre deti i dospelých, poskytujeme poradenstvo ... Toto je však len zlomok našej skutočnej činnosti. Dúfame, že budete s ponukou služieb spokojní, akékoľvek pripomienky samozrejme vítame. Pre viac informácií nás navštívte osobne, alebo kontaktujte na vyššie uvedený telefón.

 

Krúžky

Pre širokú verejnosť organizujeme rôzne akcie a ponúkame možnosť navštevovať rôzne krúžky a to pre deti, tak aj ich rodičov. Uvítame nové aktívne členky, sympatizantov a dobrovoľníkov. Tešíme sa na všetkých našich návštevníkov!

Poradenstvo

Mamičky v MC si navzájom pomáhajú, diskutujú a preto nás neváhajte navštíviť a podeľte sa s nami s akýmkoľvek problémom či dotazom.

Spolupracujeme