Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník je osoba, ktorá dobro volí a robí, a slobodne, a toľko, koľko sa mu chce.


Dobrovoľníctvo má vo svete dlhoročnú tradíciu a patrí k rozvoju spoločnosti ako jeho neoddeliteľná súčasť. Je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí sa. Zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu.
Dobrovoľník je človek, ktorý z vlastného a slobodného rozhodnutia daruje svoj voľný čas, energiu, znalosti a skúsenosti v prospech iných ľudí, ideí a vecí bez nároku na odmenu. Bez dobrovoľníkov a dobrovoľníctva si nevieme prácu v neziskovej organizácii predstaviť. Tím materského centra pracuje dobrovoľnícky a potrebuje ďalších dobrých ľudí na pomoc: 

 

Záhradník/záhradníčka

Doba trvania : od 1. augusta do 31. októbra 2014

Miesto konania: Veľké Zálužie, Školska 852, Materské centrum BLŠKY

Popis ponuky:

dobrovoľník/čka bude pomáhať pri realizácii projektu úpravy okolia detského ihriska a výsadby úžitkovej komunitnej záhrady. Bude vypomáhať pri týchto činnostiach: úprava pôdy pred výsadbou, odburinenie plochy, prevoz nadbytočnej zeminy, príprava na výsadbu, výsadba rastlín a pokládka textílie, zalievanie, kosenie trávy. Pri rastliny sa umiestnia popisky s názvom v slovenskom a latinskom jazyku.

Pre ľudí s akými druhmi znevýhodnenia je ponuka vhodná:

nezamestnaní, invalidní dôchodcovia, ľudia so sluchovým postihnutím, ľudia s duševnými chorobami, mamičky na materskej dovolenke

Podmienky prijatia/profil dobrovoľníka:

pozitívny vzťah v fyzickej práci v záhrade, záľuba v záhradkárstve, ochota pracovať, hľadáme minimálne 2 dobrovoľníkov na túto pozíciu.

 

Administrátor/ka webovej stránky

Doba trvania : od 1. júla dlhodobo

Miesto výkonu práce: práca z domu alebo Veľké Zálužie, Školska 852, Materské centrum BLŠKY

Popis ponuky:

Úprava existujúcej webovej stránky MC Blšky. Pridávanie a aktualizácia údajov podľa pokynov ostatných členov

 

 

tímu. Pridávanie fotografií, noviniek,plagátov. Synchronizácia noviniek s FB-skupinou MC Blšky.  

 

Pre ľudí s akými druhmi znevýhodnenia je ponuka vhodná:

nezamestnaní, invalidní dôchodcovia, ľudia so sluchovým postihnutím, ľudia s duševnými chorobami, mamičky na materskej dovolenke, ľudia s telesným postihnutím

Podmienky prijatia/profil dobrovoľníka:

Kreatívny človek s chuťou sa učiť nové veci, otvorený novým technológiám, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenského jazyka, mierne pokročilá úroveň práce s počítačom, textovým editorom. Po prijatí na pozíciu ponúkame školenie na správu šablóny webovej stránky.

 

Dobrovoľník/čka na predaj magnetiek (verejná zbierka)

Doba trvania : od 1. augusta so 31. októbra, min. 1 x do mesiaca

Miesto konania: Veľké Zálužie, Školska 852, Materské centrum BLŠKY

Popis ponuky:

Dobrovoľník/čka bude ponúkať na predaj magnetky v tvare slniečka s nápisom „Ďakujem že si mama“, ktorých kúpou sa prispieva na materské centrum, cena magnetky je 1 euro. Bude mať k dispozícii zapečatenú krabičku na vkladanie peňazí, označenie, že sa jedná o dobrovoľníka a povolenie z ministerstva vnútra na vykonávania zbierky Ďakujem, že si mama.

Pre ľudí s akými druhmi znevýhodnenia je ponuka vhodná:

nezamestnaní, invalidní dôchodcovia, ľudia so sluchovým postihnutím, mamičky na materskej dovolenke, človek aj s telesným postihnutím, človek so zrakovým postihnutím

Podmienky prijatia/profil dobrovoľníka: vek min. 18 rokov, ochota ponúkať magnetky, vykonávať verejnú zbierku

 

Učiteľ v montessori herni

Doba trvania : od 1. augusta dlhodobo, min. jeden krát do týždňa, min. 1 a max. 3 hodiny/deň

Miesto konania: Veľké Zálužie, Školska 852, Materské centrum BLŠKY

Popis ponuky:

vedenie montessori herne v MC Blšky, predvádzanie pomôcok deťom, správna práca s dostupným montessori materiálom, orientácia na detaily, vyžaduje sa systematická práca a dôslednosť v roli učiteľa, schopnosť pozorovania a vycítenia senzitívnych období dieťaťa, výroba nových pomôcok, tvorba pripraveného prostredia, príprava projektov pre deti

Podmienky prijatia/profil dobrovoľníka:

na túto pozíciu vyžadujeme, aby mal uchádzač absolvovaný kurz napr. pod vedením p. Štarkovej, preštudovanú dostupnú literatúru o montessori pedagogike, silný záujem o túto oblasť pedagogiky, pozitívny vzťah k deťom, znalosť práce s montessori materiálom, skúsenosti s prácou s malými deťmi, záujem získavať skúsenosti a rozvíjať sa v tejto oblasti , pedagogické vzdelanie nie je rozhodujúce

 

Dobrovoľník na vedenie konverzačných hodín v cudzom jazyku v MC Blšky (anglický, nemecký, taliansky jazyk...)

Doba trvania : od 1. augusta dlhodobo, podľa záujmu klientov, min. však 1x do týždňa

Miesto konania: Veľké Zálužie, Školska 852, Materské centrum BLŠKY

Popis ponuky:

Vedenie konverzačných hodín v cudzom jazyku tak, aby mohli účastníci zdokonaľovať svoju znalosť cudzieho jazyka, oprášiť si staré vedomosti a získať odvahu začať rozprávať. Ďalej sa od dobrovoľníka vyžaduje príprava na hodinu, voľba témy rozhovorov, objasnenie gramatiky, predstavenie slovnej zásoby, odpovede na otázky klientov, viesť konverzačný kurz v uvoľnenej atmosfére, nabádať účastníkov, aby sa nebáli hovoriť, lektor by mal opravovať chybné vety účastníkov

Podmienky prijatia/profil dobrovoľníka:

znalosť cudzieho jazyka na dobrej konverzačnej úrovni, správna výslovnosť a zrozumiteľnosť, schopnosť viesť diskusnú skupinu, viesť rozhovory, akceptovanie rozdielnych názorov, ochota podeliť sa o znalosti, schopnosť objasniť základné gramatické javy v cudzom jazyku, schopnosť odpovedať na otázky, príp. pripraviť si odpoveď na ďalšie hodiny

 

Lektorka umeleckých, remeselných alebo iných techník v MC Blšky

Doba trvania : od 1. augusta jednorazovo alebo dlhodobo, podľa záujmu klientov, resp. charekteru aktivít, alebo podľa individuálnej dohody

Miesto konania: Veľké Zálužie, Školska 852, Materské centrum BLŠKY

Popis ponuky:

vedenie tvorivých dielní pre dospelých na rôzne témy (záleží na skúsenostiach a znalostiach lektora), napríklad zdobenie medovníkov, zdobenie veľkonočných kraslíc, servítková technika, háčkovanie, iné ručné práce, práca s rôznymi materiálmi (modelína, hlina, piesok, papier, kartón atď.), vyrábanie predmetov dennej potreby, resp. recyklácia starých vecí, výroba darčekových predmetov, rozdávanie rád, tipov a trikov o varení, pečení, zdobení tort, výzdobe domova, čistení, starostlivosti o seba, uvítame aj iné zaujímavé inšpirácie na činnosti...

Podmienky prijatia/profil dobrovoľníka:

kreativita, znalosť konkrétnej problematiky, ktorú lektor chce vyučovať alebo predvádzať, manuálna zručnosť. Hľadáme viacerých dobrovoľníkov na túto pozíciu, každého na inú tému. Predpokladáme, že každý dobrovoľník si zvolí oblasť, ktorá mu je bližšie a má na ňu lepšie predpoklady, resp. skúsenosti.

 

Animátor/ka pre deti v MC Blšky

Doba trvania : od 1. augusta aj dlhodobo, min. jeden krát do týždňa, alebo podľa individuálnej dohody

Miesto konania: Veľké Zálužie, Školska 852, Materské centrum BLŠKY

Popis ponuky:

vedenie tvorivých dielní na rôzne témy (záleží na fantázii animátora), práca s rôznymi materiálmi na rozvoj manuálnych zručností detí (plastelína, modelína, hlina, piesok, papier, kartón atď.), vyrábanie predmetov dennej potreby, resp. recyklácia starých vecí, výroba darčekových predmetov, organizácia a hranie jednoduchých divadelných predstavení pre deti, čítanie rozprávok

organizovanie detskej diskotéky, spievanie a predvádzanie detských pesničiek a ukazovačiek, detských tancov, organizovanie súťaží pre deti, karnevalu, pohybové aktivity atď. uvítame aj nové nápady na činnosti a aktivity zamerané na rozvoj detí.

Podmienky prijatia/profil dobrovoľníka:

pozitívny vzťah k deťom, kreativita, spontánnosť, znalosť detských piesní, skúsenosti s prácou s malými deťmi, manuálna zručnosť pri tvorivých dielňach, bývalá au-pair, opatrovateľka. Hľadáme viacerých dobrovoľníkov na túto pozíciu, môžu si rozdeliť úlohy na tvorivé činnosti, pohybové, tanečné a iné. Vtedy predpokladáme, že každý dobrovoľník si zvolí oblasť, ktorá mu je bližšie a má na ňu lepšie predpoklady, resp. skúsenosti.  

 

 

Kontaktná osoba: Lucia Cibulova

Email: mcblsky@gmail.com

Telefón: 0904 259 534

Web: https://blsky.webnode.sk/