Sme prijímateľmi 2% z dane

27.01.2011 23:02

V novembri sme sa zaregistrovali do zoznamu prijímateľov 2% z dane. Ak sa nebudete vedieť v budúcom roku rozhodnúť, komu svoje 2% darujete, budeme radi, ak sa rozhodnete pre nás. U nás si, môžete použitie finančných prostriedkov skontrolovať. Použitie plánujeme zverejniť na pripravovanej webstránke. Snažíme sa hospodáriť šetrne a efektívne, čoho príkladom môže byť naše ihrisko, ktoré sme vybudovali za cca. 1400 eur + hmotné dary a služby od sponzorov.

Späť