Vaše 2% z dane :)

04.02.2011 23:00

Ak sa neviete rozhodnúť, komu svoje 2% darujete, budeme radi, ak sa rozhodnete pre nás. U nás si môžete použitie finančných prostriedkov skontrolovať. Použitie plánujeme zverejniť aj tu na webstránke. Snažíme sa hospodáriť šetrne a efektívne, čoho príkladom môže byť naše ihrisko, ktoré sme vybudovali za cca. 1400 eur + hmotné dary a služby od sponzorov.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

 

1. Do 15.2.2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 eura. 

4.  Stiahnite si a vyplňte toto Vyhlásenie: Vyhlásenie pre MC Blšky

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podrobnosti nájdete na stránke www.rozhodni.sk

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno, názov:  Materské centrum  BLŠKY

Sídlo: Rínok 256, 951 35  Veľké Zálužie

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37 961 764

 

Späť