Darujte pre deti Vaše 2% z dane  ;) 

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

 

1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  potvrdenie o zaplateni dane.jpg (283,4 kB)

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 eura. 

4.  Stiahnite si a vyplňte toto Vyhlásenie:  Vyhlásenie-2018.pdf (705,2 kB)

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podrobnosti nájdete na stránke www.rozhodni.sk

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno, názov:  Materské centrum  BLŠKY

Sídlo: Rínok 256, 951 35  Veľké Zálužie

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37 961 764

 

Použitie minuloročného príjmu z Vašich daní:

Prijímateľmi 2% sme od roku 2011. Priemerne získavame od Vás finančné prostriedky v hodnote 500 eur.

Ako využívame tieto peniaze:

·         Nakupujú sa pomôcky na tvorivé dielničky, na výzdobu materského centra, hygienické a kancelárske potreby, všetky ostatné potreby a prostriedky, ktoré slúžia k zveľaďovaniu materského centra.

·         Platíme z nich divadielka a niektoré akcie organizované materským centrom -  karneval, Míľa pre mamu, deň detí, Šarkaniáda

·         V rokoch 2016-2018 keď pri materskom centre pôsobil Kútik dočasnej pestúnskej starostlivosti sme tieto prostriedky použili na vybavenie kuchynky (nákup nových šálok pre deti, utierky, uteráky, všetky ostatné veci súvisiace s podávaním stravy), nakúpili sa nové stoly, stoličky.  Kúpili sa nové hračky, pomôcky podľa potreby detí.

·         Na pieskovisko sme kúpili nové formičky, kúpil sa slnečník aby na deti nepražilo tak slnko v letných mesiacoch. Na ihrisku sme zorganizovali brigádu, na ktorej sme maľovali všetky preliezky, lavičky, aby aj naďalej slúžili.

·         Kúpilo sa nové pieskovisko a preliezka na ihrisko. Ich financovanie bolo čiastočne hradené z projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja a čiastočne z finančných prostriedkov materského centra.

·         Keď sme mali folklórny krúžok, získali sme peniaze z Nitrianskeho samosprávneho kraja na látky (2017). Ušitie sme si financovali sami, a na to sme použili peniaze z 2%

·         V prípade, že nemáme z úradu práce vybavenú aktivačku, tak sa platí osoba, ktorá otvára materské centrum.

V roku 2019 nám obec zatiaľ neposkytne finančné prostriedky, takže 2% budú na našu činnosť veľmi dôležité.

Plánujeme karneval, kde nám príde program spraviť Notový Danny, chystáme rôzne besedy a prednášky s odborníkmi. Na ihrisko by sme chceli dokúpiť tieniacu plachtu aby sa aj v letných mesiacoch doobeda na ňom mohli deti hrávať (poobede tam už slnko tak nesvieti), radi by sme dokúpili detské bezpečnostné hojdačky. Chceme organizovať aj Míľu pre mamu, na ktorú by sme radi pozvali niekoho, kto nám zahrá pekné detské divadielko. Plánujeme deň detí, šarkaniádu, Mikuláša, všetky akcie, ktoré pravidelne organizujeme.

Ďakujeme každému, kto sa rozhodne podporiť nás.

V uplynulých rokoch:

V roku 2013 sme od poctivých daňových poplatníkov dostali presne 565,09 eur.

Peniaze boli použité na to, aby sme mohli poskytnúť zľavu z kurzov hudobnej školy,kurzov angličtiny Hocus & Lotus a na úhradu notárskej zápisnice na registráciu príjemcov 2% na ďalší rok (60,96 eur).

V roku 2012 sme od Vás - poctivých daňových poplatníkov dostali 234 eur.

Peniaze boli použité na nákup montessori pomôcok do našej herne,  úhradu notárskej zápisnice na registráciu príjemcov 2% (53,80 eur), úhradu výdavkov spojených s organizáciou Míle pre mamu, nákup plastelíny a ostatných bežných výdavkov (toaletné potreby, plastelína, kancelárske potreby)

V roku 2011 sme od Vás - poctivých daňových poplatníkov dostali presne 413,99 eur.

Peniaze boli použité na nákup montessori pomôcok do našej herne (128,19 eur), nákup políc na hračky (72 eur), úhradu notárskej zápisnice na registráciu príjemcov 2% (53,80 eur), na nákup detských hudobných nástrojov,  drevených a kreatívnych hračiek, detského riadu na oslavy, potrieb na maľovanie a modelovanie atď. (113,77) a za ďalšie služby pre MC (seminár o homeopatii, seminár o montessori pedagogike, kurz prvej pomoci, tepovanie koberca spolu 50 eur ).

 

Ďakujeme!