Darujte pre deti Vaše 2% z dane  ;) 

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

 

1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  Potvrdenie o zaplatení dane 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 eura. 

4.  Stiahnite si a vyplňte toto Vyhlásenie:  vyhlásenie Blšky 2- (1).pdf (41,6 kB)

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podrobnosti nájdete na stránke www.rozhodni.sk

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno, názov:  Materské centrum  BLŠKY

Sídlo: Rínok 256, 951 35  Veľké Zálužie

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 37 961 764

 

Použitie minuloročného príjmu z Vašich daní:

 

V roku 2013 sme od poctivých daňových poplatníkov dostali presne 565,09 eur.

Peniaze boli použité na to, aby sme mohli poskytnúť zľavu z kurzov hudobnej školy,kurzov angličtiny Hocus & Lotus a na úhradu notárskej zápisnice na registráciu príjemcov 2% na ďalší rok (60,96 eur).

V roku 2012 sme od Vás - poctivých daňových poplatníkov dostali 234 eur.

Peniaze boli použité na nákup montessori pomôcok do našej herne,  úhradu notárskej zápisnice na registráciu príjemcov 2% (53,80 eur), úhradu výdavkov spojených s organizáciou Míle pre mamu, nákup plastelíny a ostatných bežných výdavkov (toaletné potreby, plastelína, kancelárske potreby)

V roku 2011 sme od Vás - poctivých daňových poplatníkov dostali presne 413,99 eur.

Peniaze boli použité na nákup montessori pomôcok do našej herne (128,19 eur), nákup políc na hračky (72 eur), úhradu notárskej zápisnice na registráciu príjemcov 2% (53,80 eur), na nákup detských hudobných nástrojov,  drevených a kreatívnych hračiek, detského riadu na oslavy, potrieb na maľovanie a modelovanie atď. (113,77) a za ďalšie služby pre MC (seminár o homeopatii, seminár o montessori pedagogike, kurz prvej pomoci, tepovanie koberca spolu 50 eur ).

 

Ďakujeme!